Ervaar de stilte

zaterdag 6.10
De Bremstruik
Arme Klarenstraat 36
8800 Roeselare

 

5 euro per activiteit
(avondviering: vrije bijdrage)

reservatie via
info@stilteproject.org
of via 051 20 09 04
(decanaal secretariaat,
Vrouwenstraat 2, 8800 Roeselare,
elke weekdag tussen 9u00 en 12u00)

Op het vuur volgde
het suizen van
een zachte bries.

~1 Kon 19, 12

De WCCM of World Community of Christian Meditation heeft sedert enkele jaren een thuis gevonden in de Bremstruik. Deze internationale christelijke meditatiegemeenschap organiseerde reeds meerdere stiltedagen in het voormalige kloosterpand van de Zusters Clarissen.

Dit pand is een ware oase van rust in Roeselare; het omvat immers diverse ruimtes die stilte uitstralen. In de monastieke traditie is de pandtuin de architecturale vertaling van God als leegte — niet de leegte van de vertwijfeling, maar een leegte die uitnodigt tot verstilling en verdieping. Het kloosterpand van de Bremstruik biedt een spirituele omgeving ideaal voor gebed en meditatie.

Spiritualiteit maakt deel uit van de geestelijke gezondheid; spiritueel leiderschap versterkt de sociale cohesie van onze beschaving. In de stilte ontdekken we onze diepe menselijkheid en beseffen we dat we op elkaar aangewezen zijn.

Vanuit dit Bijbelse besef van afhankelijkheid, en geworteld in de christelijke traditie, maar met een totale openheid voor alle levensvisies, willen we kleur geven aan deze stiltedag. Het programma van ‘Ervaar de stilte’ biedt 10 heel diverse vormen om stilte te beleven.


Programma

9u00: stiltewandeling en ontbijt
10u00: schrijven voor mensenrechten
11u00: contemplatieven getuigen
12u00: kennismaking met de christelijke meditatie
13u00: sober middagmaal in stilte
14u00: sacrale dans
15u00: stilte in de Bijbel
16u00: concert ‘The Sound of Silence’
17u00: meditatief bloemschikken
18u00: avondviering met klank en stilte