In Pursuit of Silence

woensdag 3.10 | van 19u30 tot 22u00
ARhus
(Het Verzonken Kasteel, verdieping -1)

De Munt 8
8800 Roeselare

 

7 euro

reservatie via
info@stilteproject.org
of via 051 20 09 04 (decanaal secretariaat,
Vrouwenstraat 2, 8800 Roeselare,
elke weekdag tussen 9u00 en 12u00)

Het is een stilte
waarin de ononderbroken
en waarachtige volheid
van het leven spreekt.

~ Michel Henry

Documentaire
In deze documentaire maakt de Amerikaanse regisseur Patrick Shen een wereldreis. Hij verklankt op ‘oorverdovende’ wijze de geluidspollutie in onze moderne, hoog-technologische maatschappij. De stilte van de weidse natuur en Japanse zen-kloosters wordt poëtisch verbeeld.

Zoals meerdere van zijn documentaires gaat het om een queeste naar iets ongrijpbaars: het geheim van de stilte dat ons in staat stelt om — in een verstilde en gedeelde ruimte — nieuwe verbindingen aan te gaan met anderen en het Andere.

Panelgesprek
We zijn sociale wezens op zoek naar de kwaliteiten van het hart. Maar onze gestreste samenleving maakt die zoektocht naar het geluk zo ‘adembenemend’, dat we uitgeput of uitgeblust raken.

Voor een weg naar verstilling en verdieping laten we ons graag inspireren door een gesprek tussen interieurarchitect Tom Callebaut, en jezuïet en palliatief arts Mark Desmet. Filosoof Jan Timmerman modereert.

Tom Callebaut is de drijvende kracht achter tc plus, een bureau voor interieurarchitectuur in Brugge. Bij de invulling van het religieus patrimonium in Vlaanderen werd herhaaldelijk beroep op hem gedaan. Bovendien groeit de vraag naar nieuwe sacrale ruimtes in ziekenhuizen en scholen. Hij tracht er een ideaal oord te creëren voor sociale cohesie en reflectie bij onze persoonlijke zoektocht naar zingeving.

Marc Desmet is jezuïet en arts. Hij is oprichter en bezieler van de Palliatieve Dienst in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. De jongste jaren ziet hij in de toenemende ‘managementisme’ een nieuwe uitdaging. De breuk in de hedendaagse beleving tussen ongekende keuzevrijheid in de privésfeer en de extreme dwang tot meetbare efficiëntie in het beroepsleven, zet authentieke verantwoordelijkheid onder druk en maakt mensen ziek. Voor Marc Desmet biedt de ignatiaanse spiritualiteit een zinvol perspectief.

Jan Timmerman studeerde filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven), en is geschoold in de systeemtherapie. Als stafmedewerker bij Vormingplus MZW is Jan Timmerman verantwoordelijk voor de thema’s ‘Filosofie en Zingeving’ en ‘Maatschappij en Milieu’. Hij organiseert er lezingen en inspireert mensen. Zelf gepassioneerd door literatuur, leidt hij filosofische leesgroepen en modereert debatten.

• i.s.m. Vormingplus MZW