2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een uitgelezen moment om te getuigen van het christelijk erfgoed en onze culturele traditie. Het christelijk narratief heeft de Europese identiteit in sterke mate gevormd. Binnen onze geseculariseerde samenleving zijn daarvan nog tal van sporen terug te vinden. Het is zinvol de herinnering aan en de kennis van die inspiratie te koesteren en te vertalen naar vandaag.

Glasramen zien er aan de buitenkant grijs en donker uit. Je ziet niet wat erop prijkt. Pas als je de kerk binnengaat, word je aangetrokken door hun schoonheid.

~ Paul Tighe

Overal ter wereld hebben de verschillende religieuze tradities grootse kunst-werken nagelaten. Religie en kunst zijn namelijk de aangewezen wegen om de gevoeligheid voor het transcendente in cultuur te brengen. Kunst opent perspectief op het andere, creëert ruimte voor het onverwachte. Eigentijdse kunstenaars vertolken, net zoals de Bijbelse antropologie, de diep-existentiële vragen en de kwetsbare menselijke conditie. Het tonen van die artistieke rijkdom kan alleen maar verbindend zijn.

Daarom stelt de werkgroep Cultuur van de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus u ~stil.te voor, een multimediale veertiendaagse. Met een gevarieerd programma willen we onbevangen en in een open geest over het thema “stilte” dialogeren met onze stadsgenoten. We werken daarvoor samen met verschillende culturele actoren van onze stad zoals ARhus, de Bremstruik, Galerij Negenpuntnegen, het Roeselaars Kamerkoor, De Spil, De Wekker en andere.

~stil.te brengt getuigenissen van mensen die professioneel het terrein verkennen. Muziek op Bezoek brengt een concert voor de bewoners van Vincenthove. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk vindt een meditatief concert plaats. In het voormalige pand van de Zusters Clarissen focussen we op de beleving van de stilte via meditatie en gebed. Aan hedendaagse kunstenaars bieden we een platform waar ze volledig autonoom hun gevoeligheid voor de stilte en het onuitspreekbare kunnen verbeelden en verklanken.

• De werkgroep Cultuur van de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Roeselare