Musica sacra nel silenzio
–Het Roeselaars
 Kamerkoor

vrijdag 12.10 | 20u00
Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Sint-Hubrechtsstraat 33,
8800 Roeselare

15 euro

reservatie via
info@stilteproject.org, via www.despil.be
of via 051 20 09 04
(decanaal secretariaat, Vrouwenstraat 2, 8800 Roeselare,
elke weekdag tussen 9u00 en 12u00)

There is no such thing as an empty space or an empty time. There is always something to see, something to hear. In fact, try as we may to make a silence, we cannot.

~ John Cage

Stilte en muziek lijken niet meteen te rijmen. Of toch?
Het begrip ‘stilte’ wordt doorgaans ingevuld als de zintuiglijke ervaring van de totale afwezigheid van geluid, of toch minstens als de ervaring van zo weinig mogelijk geluid. Die ervaring van slechts enkele basale klanken wordt als natuurlijk en rustgevend beschouwd. Afhankelijk van de situatie of je eigen gemoedsgesteldheid kan die stilte echter ook als beklemmend of bedreigend worden ervaren. Interessant is dat de ervaring van stilte niet meteen betekent dat er geen geluid aanwezig is.

De hedendaagse, vaak filosofische componist John Cage herdefinieerde aan de hand van zijn compositie 4’33” de stilte als een afwezigheid van intentioneel geluid. Absolute stilte bestaat niet zonder haar complement, geluid. Je eigen ademhaling en hartslag blijven immers voelbaar, hoorbaar.

Stilte wordt vaak opgezocht wanneer men emoties wil verwerken of wanneer men verdieping zoekt. De impact van een stille omgeving op een mens kan niet overschat geworden. Het doet een mysticiteit vermoeden en creëert een kader waarbinnen de eigen persoon meteen geappelleerd wordt om bij zichzelf te rade te gaan.

Muziek is een katalysator van ervaringen en gevoelens, een middel om het onuitsprekelijke te benoemen. Stilte en muziek zijn daarom, hoe contradictorisch dit ook lijkt, complementair. Tekst geeft nog een extra dimensie en gevoelens worden geënt op die nieuwe symbiose. De sterkte van muziek situeert zich in de timing van de performance, in de door de componist gesuggereerde rusten, in de noten achter de partituur.

Het voorliggende programma gaat net op zoek naar al deze facetten. De Lamentaties van Tallis, de polyfone werken van ‘onze’ Willaert en de twee composities van Purcell en Schütz kunnen beschouwd worden als mijlpalen binnen het polyfone oeuvre. Ze toonzetten op magistrale wijze de inhoudelijke woorden van al deze aangrijpende teksten. Elk woord wordt schitterend verklankt en kan daardoor nog dieper binnendringen bij de luisteraar.

De hedendaagse componisten Morten Lauridsen en Ola Gjeilo zijn dan weer representatief voor een mystieke compositiestijl die de Scandinavische en Amerikaanse vocale tradities typeert. Door hun harmonisaties en tekstbehandeling schilderen ze letterlijk een muzikaal kader waarbinnen emoties een plaats krijgen.

Stuk voor stuk schilderijtjes die uitnodigen tot verstilling. Sterke teksten die de componisten inspireerden tot be-
klijvende toonzettingen. Met voldoende plaats voor eigen emotie en reflectie. Met als absoluut hoogtepunt Cage’ herdefiniëring van muzikale stilte.


Programma

| Instrumentaal |
Ave Maria – Gregoriaans
Ave – K. Bikkembergs
Lamentations of Jeremiah (Part 1) – T. Tallis
| Instrumentaal |
Ave Maria – A. Willaert
Miserere nostri Deus omnium – A. Willaert
| Instrumentaal |
O magnum mysterium – A. Willaert
Hear my prayer – H. Purcell
O magnum mysterium – M. Lauridsen
| Instrumentaal |
4’33” – J. Cage
Northern lights – O. Gjeilo
| Instrumentaal |
O nata lux – M. Lauridsen
Canticum Simeonis – H. Schütz


Het Roeselaars Kamerkoor

Het Roeselaars Kamerkoor is ondertussen een vaste waarde binnen het hedendaagse koorleven. Getuige hiervan is de bevestiging als Cultureel Ambassadeur Roeselare 2016-2018. De getalenteerde groep brengt een gevarieerd repertoire van Renaissance tot hedendaagse muziek en dit op een hoog niveau. Gestart onder Dirk Blockeel en later overgenomen door Hans Van Daele, staat het koor nu onder de bezielende leiding van Bart Naessens.


Bart Naessens

Zijn muzikale activiteiten situeren zich op heel diverse terreinen: enerzijds als een bijzonder gerespecteerd, veel gevraagd en gewaardeerd continuo-speler, anderzijds als solist én in kamermuziekverband en de laatste jaren ook meer en meer als dirigent op diverse concertpodia in binnen- en buitenland. Hij is sinds 1999 titularis-organist aan de Sint-Gilliskerk te Brugge en is pedagogisch actief in Gent, Brussel en Leuven. Samen met zijn vrouw Amaryllis Dieltiens is hij de oprichter van het ensemble Capriola di Gioia en ook van het ensemble BachPlus.